سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیما سالیانه – مدیر علمی دفتر نمایندگی صنایع بیولوژیک Vl-COR- تهران- ایران
محمدرضا شیرزاد – دانشجوی دکتری تخصصی بیماری های طیور – دانشگاه شیراز – ایران

چکیده:

مطالعه اثرات ناشی از بکارگیری ۲ نوع ترکیب محرک رشد مختلف بر روی بازده تولیدی و سطح عیار پادتن سرمی جوجه های گوشتی.طرح: طرح آماری کاملا تصادفیحیوانات: ۳۶۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی از سویه تجاری راس ۳۰۸ استفاده از سه گروه درمانی و تغذیه آنها به ترتیب با جیره غذایی فاقد هر گونه ترکیب محرک رشد، جیره غذایی حاوی g/Kg 0/9 و ۰/۴۵ پروبیوتیک پری مالاک تهیه شده از مخلوط کشت چهار باکتری: Entrococcus Faecium, Bifido bacterium bifidium, lactobacillus casei , Lactobacillus acidiphilus