سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا نقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غدایی دانشگاه فردوسی مشهد
بهاره صحرائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غدایی دانشگاه فردوسی مشهد
شکوفه صحرائیان – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدحسین حدادخداپرست – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ش حاصل از دو گیاه آویشن ( Thymus vulgaris ) واسطوخودوس( Lavandula ) بر روی میکروارگانیسم بیماری زای اشرشیاکلی موجود در آب آشامیدنی به منظور تصفیه میکروبی آن می باشد .میزان کمترین غلظت کشنده این اسانس ها تعیین شد . برای این منظور ۶ سطح غلظت از این دو اسانس شامل ۱۲۵ppm ، ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ , ۴۰۰۰ انتخاب گردید. جهت کشت میکروبی از محیط های کشت ائورزین متیلن بلو و نوترینت براث استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که کمترین غلظت باکتری کشی اسانس آویشن بر روی اشرشیاکلی ۲۵۰ ppm و برای اسطوخودوس این مقدار ۵۰۰ ppm می باشد