سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه جلال – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
الناز بای رودی – دانشجوی کارشناس یارشد بیوشیمی

چکیده:

گلیسرول یک ترکیب پلیال ساده است که درپزشکی و ساخت داروها و تهیه محصولات مراقبت پوستی کاربرد دارد صنایع غذایی ازگلیسرول به عنوان شیرین کننده استفاده می شود و E number آن E422 ا ست علاوه براین از گلیسرول درغلظت های بالاتر برای نگهداری پیوندهای پوستی استفاده میشود مزیت اصلی استفاده از گلیسرول برای این کار به اثرضدباکتریایی گلیسرول نسبت داده می شود همچنین درتهیه محیط های کشت باکتریایی گلیسرول می تواند به عنوان منبع کربن به کاررود دراین مطالعه اثرغلظت های مختلف گلیسرول برروی رشد باکتریهای Staphylococcus 7aureus Escherichia coliO157 :H وPseudomonas aeruginosaبررسی شده و مقدار MIC گلیسرول حداقل غلظت گلیسرول که رشد باکتری را مهار میکند برای هریک از باکتریهای مذکور تعیین شده است.