سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید جوانی – دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی
بهفر فرزانه – استادمکانیک ماشین آلات
محسن پیرمرادیان – عضو هیئت علمی منابع طبیعی استان اصفهان
علی قربانی – استاد زراعت دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

هدف ازمکانیزه کردن باغداری امری درجهت افزایش عملکرد محصولات باغی و صرفه جویی درنیروی انسانی و زمان انجام کار و انجام عملیات براساس اصول و قواعدباغداری است بنابراین درتمام کشورهای پیشرفته درامرکشاورزی مکانیزه کردن تمام مراحل کاشت داشت و برداشت امرجداناپذیری ازعملیات کشاورزی است و این بینش درنتیجه مقایسه هایی است که بین روش مکانیزه دستگاه قیچی پنوماتیکی و سنتی قیچی دستی به عمل آمده است که نتایج بدست آمده ازگزارش تحقیقات محققین و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و به بررسی عملکرد و کارایی هرکدام ازاین دستگاه ها برای انجام هرس درباغات و اهمیت مکانیزه بودن نسبت به سنتی بودن را نشان میدهدکه می توان صرفه جویی درزمان انجام کار ونیروی انسانی و همچنین بهترین عملکرد محصول را از بکاربردن روش مکانیزه دستگاه قیچی هرس نتیجه گیری نمود.