سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منا امیدواری نیا –
محدثه صادقی عسگری –
سیدحبیب موسوی جهرمی –

چکیده:

ازپرتابه های جامی شکل درانتهای سرریز سدهای بلند به منظور کاهش هزینه ها درمقایسه با دیگر سازه های مستهلک کننده انرژی استفاده میشود آبشستگی ناشی ازبرخورد جت آب با بستررودخانه م یتواند پایداری سرریز سدوسازه های مرتبط را به مخاطره بیندازد ضمن اینکه تجمع مواد فرسایش یافته می تواند با تغییر رقوم پایاب برعملکرد خروجی سدها یا نیروگاه ها تاثیر بگذارد درسرریزهای سدها زمانی که سرعت برخاست زیاد است و نمی توان ازحوضچه آرامش استفاده کرد بهترین گزینه استفاده ازسرریزهای جامی شکل جهت اتلاف انرژی می باشد دراین تحقیق نوع جدیدی از سرریزها که دارای ماهیتی مشابه سرریزهای جامی شکل ولی با هندسه متفاوت هستند مورد بررسی قرارمیگیرند دراین مطالعه عملکرد هیدرولیکی سرریز مثلثی شکل به جای شکل دایره ای معمول آن درخصوص میزان کاهش طول پرش هیدرولیکی و به تبع آن کاهش طول حوضچه آرامش که ازنظر اقتصادی نیز به صرفه است مورد مقایسه قرارمی گیرد.