سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صبا سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
عباس منصوری – استادیار دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

سرریزپلکانی یکی ازانواع مهم سرریزها درسدها می باشد این سرریز به علت شک لخاص خود بطور خودکار هوادهی جریان عبوری را تامین نموده و از شدت پدیده خلازایی کاویتاسیون می کاهد دراین مطالعه اثرشیب روی استهلاک انرژی درجریان ریزشی با استفاده ازمدل عددی Flow-3d را با فرمول استیفنسون مقایسه کردیم و نتیجه گرفتیم که درشیب ۸٫۸درجه تابع بدست آمده دراین مطالعه با فرمول ارایه شده توسط استیفنسون همبستگی بیشتری دارد و باتوجه به داده های بدست آمده ازنرم افزار Flow-3d فرمولی را برای محاسبه استهلاک انرژی بدست آوردیم و نتیجه گرفتیم که با کاهش ارتفاع و شیب سرریز افت نسبی انرژی بیشتری در جریان ریزشی وجود خواهد داشت