سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صبا شکراله فام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
جعفر حاجیلو – استادیار دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیار دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبایی – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه اثر سه ماده شیمیایی در کیفیت و انبارمانی میوه آلو رقم قطره طلا صورت گرفت. تیمارها شامل کلرید کلسیم در دو سطح ( ۶۰ و ۸۰ میلی مولار) ، پلی آمین پوتریسین در دو سطح ( ۱ و ۲ میلی مولار) و سالیسیلیک اسید نیز در دو سطح ( ۱ و ۳ میلی مولار) و آب مقطر (شاهد) بودند. میوه ها پس از تیمار در سردخانه ای با دمای۱-۲ درجه سانتیگراد و رطوبت ۸۰% انبار شده و پارامترهای کیفی از قبیل کاهش وزن، سفتی، مواد جامد محلول، pH، اسیدیته و ویتأمین ث در طول دوره انبارداری، هر هفته یکبار اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که کمترین درصد کاهش وزن در استفاده از کلرید کلسیم می باشد. به ترتیب بیشترین سفتی در میوه های تیمار شده با پوتریسین، کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک مشاهده شد. بیشترین افزایش پی اچ مربوط به میوه های تیمار شده با پوتریسین ۲ میلی مولار بود. در حالی که کمترین افزایش در مقدار پی اچ مربوط به تیمار سالیسیلیک اسید بود. بالاترین میزان مواد جامد محلول در سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم ثبت شد.