سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید دادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیر
محمدحسین رئوفت – استاد تمام بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

عملکرد مزرعه ای شش ترکیب از ضمائم کارنده در اثر اضافه شدن به یک ردیفکار مرسوم در دو سیستم مدیریت بقایای گیاهی گندم و در دو سرعت کاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. ذرت هیبرید SC704 با استفاده از کارنده مرسوم که به هر یک از آرایش ضمائم مجهز شده بود کاشته شد. میزان بقایای گیاهی قبل و بعد از عملیات خاک ورزی و بعد از عملیات کاشت، عمق کاشت و تعدا د گیاهان جوانه زده در روز اندازه گیری و شمرده شد. نتایج نشان داد که ضمیمه شیار باز کن چیزل باله دار که به دنبال آن ردیف تمیز کن مجهز به چرخ های Treader قرار گرفته(WCRT) میزان قابل توجهی از بقایای گیاهی روی ردیف را حذف کرد. میزان بقایای حذف شده در سیستم مدیریت بقایای گیاهی دوم بیشتر بود. وچود چرخ های Treader همراه با شیار باز کن چیزل باله دار میزان قابل توجهی گیاهی روی ردیف را حذف کرد. با وجود بالاتر بودن میزان بقایای گیاهی اولیه در سیستم مدیریت بقایای گیاهی دوم، خاک ورزی با گاو آهن چیزل و به دنبال ان دیسک میزان قابل توجهی از بقایا را رو حذف کرد باعث شد بیشتر بقایا در کنار زده شوند و مسیر تمیز تری برای عملیات کاشت وجود آید که در نتیجه آن عمق کاشت در سیستم مدیریت بقایای گیاهی افزایش یافت. در سیستم مدیریت بقایای گیاهی دوم شاخص سرعت جوانه زنی بالاتر بود. با توجه به نتایج می توان استنباط کرد که اضافه کردن ضمیمه WCRT به ردیفکارهای مرسوم و رد شرایطی شبیه به سیستم مدیریت بقایای دوم مفید است و می تواند به طور موفقیت آمیزی در سیستم کشاورزی حفاظتی استفاده شود.