سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا سبحانی – کارشناس تشکیلات و بهبود روشها

چکیده:

یکی از سیستمهای انسان محور ارتقا بهره وری سیستم پیشنهادات می باشد نظام مدیریت مشارکتی دارای پشتوانه غنی در باورهای دینی و بخصوص در اسلام می باشد امر به معروف و مشاوره مستقیما در راهبردهای این نظام مطرح می گردند و همچنین تشکر و پرداخت پاداش و کسانی که افکار و نظریات جدید ارائه می نمایند انگیزه های لازم را برای شرکت بیشتر و مستمر همگانی دراین نظام فراهم م ی سازد و افراد دانا و دلسوز جامعه از افراد منفعل و بی تفاوت تمیز داده می شوند کورت اوین نشان داد که هرگاه مردم درکارگردانی کارها مشارکت داشته باشند اندازه مقاومت و ایستادگی آناندر برابر دگرگون سازی نوسازی و نوافرینی کاهش می یابد و راه سازگاری را در پیش می گیرند دوبرین ۱۹۹۶ شرط اساسی برای دستیابی به موفقیت عالی اشنایی مدیران ارشد سازمانی در مشارکت و پشتیبانی قوی و همه جانبه از اهداف نظام در تمام مدت اجرا می باشد. سازمان ها مجموعه ای از عوامل انسانی، تکنولوژی فنی ساختاری فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعیین شده و مشترک در تعاملند در میان این عوامل بنا برنظر متخصصان علوم انسانی و مدیریت عوامل انسانی نقشی بی بدیل قابل توجه و تعیین کننده را دارند تا انجا که امروزه نظریه های مدیریتی پیشرفته منابع انسانی را از عوامل زیربنایی فرایندتوسعه می شناسند و هرگونه توفیق در فرایند توسعه پایدار را مشروط و منوط به توفیق در توسعه منابع انسانی میدانند.