سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد شمعدانی حق –
علیرضا سرابی – شرکت رفرانس ایران

چکیده:

باتوجه به گسترش استفاده ازسیستمهای حفاظت کاتدی بخصوص روش اعمال جریان جهت جلوگیری ازخوردگی سازه های فلزی مدفون لازمست تا آندهای مورد مصرف دراین سیستمها مورد بررسی قرارگرفته و پس از مقایسه معایب و مزایای هریک با توجه به شرایط خاص هرپروژه بهترین و مناسبترین آند موردنیاز انتخاب گردد بدیهی است که این مقایسه بایستی درابعاد مختلفی چون خواص فیزیکی شیمیایی راندمان کارکرد نحوه نصب و اجرا و صرفه اقتصادی صورت پذیرد تا مهندس طراح بتواند با بررسی کلیه شرایط و ویژگیهای مربوط به آندهای موجود سازه های مدفون شرایط محیطی و هزینه های اقتصادی مناسبترین نوع سیستم حفاظت کاتدی به همراه آند مربوطه و روش نصب مناسب را انتخاب و ارایه نماید لذا بدین منظور سعی شده است تا دراین مقاله انواع آندهای مورد مصرف درسیستمهای حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت معایب و مزایای هر یک با آند MMO مقایسه تا شاید زمینه ای باشد تا صاحبان صنایع درایران نیز ازاین نوع آند که دارای مزایای زیادی می باشد استفاده بهینه به عمل آورند