سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا خداشناس – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
نیلوفر یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

دراین مقاله ابتداداده های واقعی تراوش از بدنه های سد های خاکی شیان و خان آباد که دردره هایی با عرض متفاوت ساخته شده اند جمع آوری گردیده است سپس آنالیز تراوش برروی سدهای مذکور ازطریق نرم افزار های SEEP/3D SEEP/W که به ترتیب نرم افزارهایی جهت انجام آنالیز تراوش دو بعدی و سه بعدی هستند انجام شدها ست این نرم افزارها معادله تراوش را از روش المانهای محدود حل می نمایند سپس نتایج حاصل از آنالیز هایتراوش دو بعدی و سه بعدی با نتایج بدست آمده از رفتار نگاری مجموعه ابزار دقیق نصب شده در سدهای مورد مطالعه مقایسه شده و در نهایت با توجه به مقایسات انجام شده به تحلیل نتایج حاصل از نرم افزارهای SEEP/3D SEEP/W پرداخته شده و دلایل اختلاف نتایج حاصل از این نرم افزارها و نیزدقت هریک از آنها مورد بررسی قرارگرفته است.