سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر رحیمی – کارشناسی ارشد زیست شناسی
مهدی یوسفی – استادیار دانشگاه پیام نور
الهام علی آبادی –

چکیده:

این پژوهش به جهت ارزیابی قدرت بذرگیاه دارویی علف چای تحت آزمون های جوانه زنی هدایت الکتریکی و تترازولیوم درقالب طرح کاملا آماری کاملا تصادفی و با ۴ تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ اجرا شد نتایج نشان داد که به سه آزمون مذکور به عنوان بهترین آزمونهای تخمین بنیه بذر که میتواند استقرار درعرصه را پیشگویی کنند می باشند درصد جوانه زنی درآزمون استاندارد با نتایج آزمون تترازولیوم همبستگی مستقیم ولی با آزمون هدایت الکتریکی همبستگی معکوس دارد بطوریکه جمعیت اصفهان با بالاترین درصد جوانه زنی دارای کمترین میزان هدایت الکتریکی است.