سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید شکوفا – پژوهشگر درزمینه سیستمهای انرژی

چکیده:

آرایه های خورشیدی که در اغلب ماموریت های فضایی منبع تامین توان هستند درهنگام عملکردشان شرایط محیطی دشواریرا تحمل می کنندو درمعرض انواع آسیب دیدگی ها یا افت کارایی هستند بنابراین درروند ساخت و تجمیع باید از نظر کیفی به طور دقیق مورد ارزیابی و تایید قرارگیرند دراین راستا مقاله حاضر به مقایسه آزمون سلولها و پانلهای خورشیدی از دیدگاه نهادها و سازمانهای معتبر فضایی نظیر NASA,AIAA و ECSS می پردازد استانداردها و رویه های مورد استفاده این نهادها عمدتا حوزه های مشابهی را شامل می شود اما در پاره ای از بخشها تفاوتهای بارزی هم دارند ازمونهای مورد بحث دراین استانداردها علاوه بر تعیین مشخصه های الکتریکی سلول تایید کیفی سلول و پانل خورشیدی برای استفاده درکاربردهای فضایی را نیز مدنظر قرارداده اند.