سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزانه تقیان – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفها

چکیده:

افزایش سطح سرمی نشانگرهایی مانند هموسیستئین و پروتئین واکنش دهنده ی (crp) c به طور مستقل با افزایش خطر بیماری های قلبی – عروقی همراه است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه آثار حاد تمرین هوازی بر غلظت هموسیستئین و crp در زنان چاق و وزن طبیعی است. از بین دانشجویان، ۸ زن چاق (با میانگین سنی ۵± ۲۵ سال، وزن ۵/۴۷±۹۱/۰۵ کیلوگرم و درصد چربی بدن ۳/۰۹ ±۴۳/۷۰) و ۸ زن با وزن طبیعی (با میانگین سنی ۵± ۲۵ سال، وزن۴/۳۷±۵۶/۲۳ کیلوگرم و درصد چربی بدن ۲/۴۶ ±۳۳/I82) که از سلامت کامل برخوردار بودند، انتخاب شدند. درصد چربی، وزن، BMI و WHR با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی تعیین گردید. سطح هموسیستئین و crp در حالت ناشتا با روش الیزا اندازه گیری شد. هر دو گروه چاق و طبیعی تحت تأثیر یک جلسه برنامه تمرین هوازی (دویدن روی تردمیل با ۶۵-۵۰ درصد حداکثر ضربان قلب به مدت ۲۰ دقیقه) قرار گرفتند. پس از تمرین سطح هموسیستئین و crp مجددا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سطح هموسیستئین و در crp در هر دو گروه چاق و طبیعی پس از تمرین افزایش داشت. تغییرات متغیرها در اثر تمرین معنی دار نبود. یک جلسه تمرین هوازی می تواند سطح هموسیستئین و crp را افزایش دهد.