سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رنجبر ملکشاهی – کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، عضو باشگاه پژوهش گران جوان دا
سیدمحمدرضا خادم – عضو هیأت عملی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به دلیل ناهمواری اراضی زراعی، بستر مناسب کشت جهت افزایش بهرهوری نهادههای کشاورزی خصوصاً آب و خاک بوجود نیامده و شرایط مطلوب برای انجام کشاورزی حفاظتی(خاکورزی حفاظتی) فراهم نگردیده است. برای تهیه یک بستر مناسب کشت، اراضی زراعی بایستی تسطیح لیزری دقیق گردند. تسطیح با دقت زمین موجب تسهیل در کاربرد کاراتر از آب، یکنواختی در توزیع آب و در کل افزایش کارایی آب مصرفی میشود. این عوامل خود موجب رویش یکنواخت بذرها، رشد مناسبتر محصولات و عملکرد بالاتر آنها میگردند. یکی از نرم افزارهایی که برای افزایش دقت در عملیات تسطیح در ایران بسیار رایج است، نرم افزار گریدپلن (Grade Plane) می باشد. برخی کاربران مستقیم از زمین زراعی تحت عملیات تسطیح باید گرفته شود را کاهش میدهند. در این پژوهش با توجه به قسمتی از داده برداریهای انجام شده در یک زمین زراعی حد فاصل دهنو و شیراز، به بررسی چگونگی کاهش دقت در محاسبات انجام شده در نرم افزار گریدپلن در اثر کاهش تعداد دادههای ورودی پرداخته شد. . نتایج حاکی از آن است که با کاهش ۶۹ درصدی داده های ورودی به صورت میانگین یک کاهش دقت ۷۷ درصدی و با کاهش ۹۳ درصدی داده های ورودی به صورت میانگین با یک کاهش دقت ۵۱ درصدی مواجه میشویم