سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه گله داری – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
سید مرتضی موسوی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
محمودرضا هیهات – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

گسل جنوب بیرجند با روند تقریبی ESE -WNW، در مرز کوه باقران و دشت بیرجند واقع شده است. ناحیه مورد مطالعه با عنوان قطعه گسلی دهنو در بخش باختری پهنه گسلی جنوب بیرجند قرار دارد. در این پهنه گسل های راندگی F1 و F2 و F3 با راستای کلی ESE-WNW و WSW-ENE با شیبی به جنوب شرق تا جنوب غرب به عنوان گسل های اصلی کنترل کنندهی دگرشکلی محسوب می شوند. کاهش شیب گسل ها به سمت دشت، میزان رخنمون پریدوتیت ها و میزان دگرشکلی در راستای هر کدام از این گسل ها، نحوه رشد پهنه های گسلی و تکامل دگرشکلی را نشان می دهند که در اینجا جدیدترین راندگی ها در مرز کوه و دشت قرار دارند. بدین ترتیب می توان گفت رشد از سمت کوهستان به سمت دشت صورت می گیرد. همچنین در این پهنه انواع چین خوردگی ها با هندسهی متفاوت برداشت شده است که راستای محور و سطوح محوری آنها به طور کلی ESE-WNW و WSW-ENE می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مدل سازی تجربی نحوه دگرشکلی و چگونگی رشد ساختارها تبیین گردیده است.