سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید توفیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد

چکیده:

انتقال میوه ها و سبزیجات از باغستان به سوپر مارکت بسیار پیچیده می باشد و شامل تعدادی فرآیند مانند بسته بندی ، طبقه بندی، ذخیره ، حمل و نقل و انتقال می باشد . در طول این فرآیند کیفیت میوه ها و سبزیجات بایدبه دقت حفظ شود و از آسیب رسیدن به آن ها جلوگیری شود. پدیده ضربه اغلب در مواقع انتقال، جابجایی و عمل آوری توده محصولات کشاورزی روی میدهد. محصولات در اینگونه عملیات بهم یا به جدارهای احاطه کنندهضربه می زنند. میوه ها بوسیله میوه های مجاور خود، شاخه های درختان و سطوحی که روی آنها می افتند ضربه می بینند . این در واقع تعیین کننده آسیب وکوفتگی میوه های تازه بدون ایجاد سوراخ در پوست آن ها می باشد. دونمونه از روش هایی که در زمینهی شبیه سازی بار وارده به محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت اند از روش اجزای محدود و روش اجزای گسسته که در این پژوهش به مقایسهی این دو روش می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که در روش اجزای محدود می بایست حوزه مسئله را به اجزای کوچکتری تقسیم بندی نمود که آن را شبکه اجزای محدودMesh) مینامند. دربرخی مسائل ایجاد چنین شبکه ای بویژه در حالتی که نیاز به تجدید های متوالی باشد، بسیار پر هزینه است. پس عملا روش اجزای گسسته نسبت به روش اجزای محدود، توانایی بیشتر و دقیق تری در شبیه سازی بار وارده به میوهی سیب دارد.