سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
محمد امیت آسودار – دانشیار گروه مک
نادر کوهی چله کران – کارشناس ارشد آبیاری، ریاست بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقی
اکبر دشتی آقچه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام

چکیده:

تأمین آب و کاهش مصرف آب به چالش بزرگی پیش کشاورزی بخصوص در کشورهای دارای منابع محدود آب و زمین می‌پاشد. به منظور برطرف کردن کمبود بارندگی و ثبات تولید بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک انجام روش‌های کشت و آبیاری نوین ضروری می‌باشد. به منظور بررسی کاهش ضایعات آب در محصول هندوانه سنا آبیاری در شهرستان بردسیر سال ۱۳۸۹ با هم مقایسه شدند. در مزرعه هندوانه حافظ روش جوی و پشته ، جوی و پشته با مالچ پلاستیکی و آبیاری قطره‌ای توأمان مالچ پلاستیکی کشته شدن. در این سن و کشت میزان آب مصرفی و عملکرد باهم مقایسه شد. روش سوم باعث افزایش عوض کرد و کاهش آب مصرفی گردید و در کل سبب افزایش کارایی مصرف آب محسوب گردید. بنابراین این روش کشت برای کل استان و سایر مناطق کشور در جهت کاهش ضایعات با پیشنهاد می‌گردد.