مقاله مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندرم پاهای بی قرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندرم پاهای بی قرار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله سندرم پاهای بی قرار
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سلامت عمومی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی قشلاق رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی پورلنجوانی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: لازاری نصیبه
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی بختیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سندرم پاهای بی قرار نوعی اختلال حرکتی است که با میل شدید به تکان دادن پاها هنگام استراحت مشخص می شود. سندرم پاهای بی قرار در میان زنان باردار شیوع بالایی دارد و ممکن است کیفیت زندگی را کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به سندرم پاهای بی قرار انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی که به صورت مقطعی در سال
۱۳۹۲ انجام شد، ۱۵۰ زن باردار (شامل ۱۵۰ زن دارای سندرم پاهای بی قرار و ۱۵۰ زن باردار غیر مبتلا) در شهر سقز از نظر کیفیت زندگی مقایسه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه غربالگری سندرم پاهای بی قرار و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به سندرم پاهای بی قرار در حیطه های محدودیت عملکرد به دلیل مشکلات جسمانی، دردهای جسمانی، سلامت عمومی
(P≤۰٫۰۰۱سر زندگی و شادابی، عملکرد اجتماعی (P≤۰٫۰۵سلامت روانی و محدودیت روانی ناشی از مشکلات روحی (P≤۰٫۰۱) به طور معنی داری کمتر از زنان باردار فاقد سندرم پاهای بی قرار بود.
نتیجه گیری: کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به سندرم پاهای بی قرار پایین تر از زنان باردار سالم بود؛ لذا توصیه می شود کلاس های آموزشی برای مادران باردار مبتلا به سندرم پاهای بی قرار برگزار شود تا ابعاد کیفیت زندگی در این گروه از مادران باردار ارتقاء یابد.