مقاله مقایسه کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ با سایر جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ با سایر جانبازان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله PTSD
مقاله شیمیایی
مقاله قطع عضو
مقاله جانباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحید محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفرید علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال استرس پس از ضربه، جزو اختلالات روانپزشکی است که به علت علایم تجربه مجدد، اجتناب و تحریک پذیری، پیامدهای منفی بر سلامت جسمانی و روانی مبتلایان دارد. این پژوهش، با هدف مقایسه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ با سایر جانبازان اجرا شد. برای این منظور، طی یک پژوهش علی – مقایسه ای، ۱۲۰ نفر از جانبازان در چهار گروه PTSD، شیمیایی، قطع عضو و عادی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی و کیفیت زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران PTSD در مولفه های سرزندگی، عملکرد اجتماعی، سلامت روانی و عملکرد جسمانی نسبت به سایر گروه ها پایین تر است. به نظر می رسد که PTSD موجب ناتوانی بیمار در زمینه های شغلی، خانوادگی، عملکرد روزانه و اجتماعی شده و بر کیفیت زندگی این بیماران تاثیر می گذارد.