مقاله مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل جرم گیری با جرمگیری توسط اولتراسونیک در درمان پریودنتیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل جرم گیری با جرمگیری توسط اولتراسونیک در درمان پریودنتیت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان فوتودینامیک
مقاله ماده حساس به نور
مقاله دیود ساطع کننده نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف اصلی درمان پریودنتال بهبود علایم کلینیکی التهاب می باشد. درمان فوتودینامیک شامل کاربرد منبع نوری و ماده حساس به نور می تواند به عنوان مکمل درمان معمول پریودنتیت موثرباشد.هدف این مطالعه مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد از درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل درمان جرم گیری با جرم گیری به تنهایی در درمان پریودنتیت مزمن در دوره سه ماهه در شهر اصفهان می باشد.
مواد و روش ها: دراین کارآزمایی بالینی مداخله ای بیست بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط دارای حداقل سه دندان با عمق پاکت بین ۶-۳ میلیمتر و خونریزی حین پروب کردن انتخاب شدند. با بهره گیری از روش تقسیم دهان، هر بیمار درمان جرم گیری تنها (گروه شاهد) را دریک کوادرانت و درمان جرم گیری به همراه فوتودینامیک (گروه مورد) رادر دندانهای کوادرانت دیگر دریافت نمود. معیارهای کلینیکی شامل عمق پاکت، ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی، خونریزی حین پروب و شاخص خونریزی از پاپیلا در ابتدا و ۹۰ روز پس از درمان اندازه گیری شدند. در تحلیل نتایج از آزمون های تی- مستقل، تی- زوجی، من- ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.
یافته ها: شاخص های خونریزی به طور معناداری در هرگروه کاهش یافتند و اختلاف بین دو گروه نیز معنی دار بود. (P<0.001) گرچه اختلاف کاهش عمق پاکت و ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی بین دو گروه معنادار نبود (به ترتیب P=0.61 و P=0.14) ولی کاهش این پارامترها پس ازدرمان در هرگروه معنادار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: کاربرد یک سیکل از درمان فوتودینامیک در کاهش شاخص های خونریزی موثر بود اما اثرات کلینیکی افزون تری درمقایسه با جرمگیری تنها دربرنداشت.