مقاله مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان های مولر شیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۶۰ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان های مولر شیری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپکس یاب الکترونیکی
مقاله رادیوگرافی
مقاله کانال ریشه
مقاله پالپکتومی
مقاله دندان مولر شیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رکابی صفا
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی بهبهانی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سروری میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلومی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای موفق بودن درمان پالپکتومی در دندان های شیری اندازه گیری دقیق طول کانال ریشه لازم است. تعیین طول با استفاده از پرتونگاری رایج ترین روش مورد استفاده بوده است، اما به دلیل عوارض سوء پرتو و همچنین لزوم همکاری کودک معمولا با مشکلاتی همراه است. هدف از مطالعه، مقایسه دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی  NSKبا پرتونگاری معمولی برای تعیین طول کانال ریشه مولرهای شیری نکروز بود.
روش بررسی: تعداد ۲۰ عدد دندان مولر شیری ۳ کاناله فک پایین (۱۰ دندان D و ۱۰ دندانE ) در کودکان با رده سنی ۷-۵ سال با شرط عدم وجود کلسیفیکاسیون در پالپ چمبر و کانال ها، عدم درمان ریشه قبلی و پرفوراسیون کف اتاقک پالپی توسط پوسیدگی انتخاب شدند. حفره دسترسی ایجاد شد و طول کانال به وسیله آپکس یاب الکترونیکی NSK و رادیوگرافی تعیین و مقایسه شدند. پالپکتومی کامل شد و داده ها با استفاده از آزمون Paired Samples T test تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: در ۵۶ کانال (%۹۹٫۳ موارد) طول اندازه گیری شده با آپکس یاب الکترونیکی با طول اندازه گیری شده در رادیوگرافی برابر بود. در ۳ کانال (۵% موارد) طول اندازه گیری شده با آپکس یاب ۱ میلی متر کمتر از طول رادیوگرافی بود و در ۱ کانال (%۱٫۷ موارد) طول اندازه گیری شده با آپکس یاب ۱ میلی متر بیشتر از طول رادیوگرافی بود. تفاوت معنی داری بین این دو شیوه اندازه گیری دیده نشد (p= 0.85).
نتیجه گیری: آپکس یاب NSK در تعیین طول کانال دندان های مولر شیری با دقت عمل می کند.