مقاله مقایسه کشت سلول های اتسترومایی مغز استخوان با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و پلی ال لایزین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه کشت سلول های اتسترومایی مغز استخوان با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و پلی ال لایزین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوالیاف PLGA
مقاله سلول های استرومایی مغز استخوان
مقاله پلی ال لایزین
مقاله ژلاتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری داوود
جناب آقای / سرکار خانم: کاکا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدری مینو
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی سیدهمایون
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلی عسگر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حرفه دوست غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پلی لاکتید کو پلی گلیکولید (Poly D,L-lactic-co-glycolic acid=PLGA) به عنوان پلیمری زیست سازگار و زیست تخریب پذیر شناخته شده است. این پلیمر اخیرا در مهندسی بافت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتار بیولوژیک سلول های استرومایی مغز استخوان (BMSCs Bone Marrow Stromal Cells=) در کشت با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و یا پلی ال لایزین می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه ابتدا به روش الکتروریسی نانو الیاف PLGA در حلال هگزا فلورو بیس پروپانول تهیه و توسط ژلاتین و پلی ال لایزین به طور جداگانه پوشش (Coat) داده شدند. ویژگی های این پلیمر با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy =SEM) و آنالیز زاویه تماسی (Contact Angle) مورد بررسی قرار گرفت. پس از استحصال سلول های BMSCs رت و رسیدن به پاساژ دو، سلول ها در چهار گروه بدون نانو الیاف، نانو الیاف PLGA، نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با پلی ال لایزین کشت داده شدند. تکثیر سلول ها در روزهای دوم، چهارم و ششم توسط اکریدین اورنج و مورفولوژی سلول ها با نانو الیاف به وسیله SEM مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: محدوده قطر نانو الیاف PLGA حاصل از الکتروریسی بین ۲۷۰ تا ۷۰۰ نانومتر بود. میانگین زاویه تماس برای ۱۰۷٫۶۶ PLGA درجه، PLGA پوشش داده شده با ژلاتین ۶۴٫۵۸ درجه و برای PLGA پوشش داده شده با پلی ال لایزین ۴۰٫۱۲ درجه را نشان داد. همچنین یافته ها نشان دهنده کاهش معنی دار میزان تکثیر سلول ها در گروه نانوالیاف PLGA تنها (P<0.05) بود. اما این میزان در گروه های نانوالیاف پوشش داده شده با پلی ال لایزین و ژلاتین به ترتیب افزایش یافته بود.
نتیجه گیری: کشت سلول های شوان با نانوالیاف PLGA پوشش داده شده با ژلاتین و به خصوص پلی ال لایزین منجر به ارایه داربستی زیست تخریب پذیر به همراه سلول شوان شد.