مقاله مقایسه کاربرد کتامین – پروپوفول با آلفنتانیل- پروپوفول در بی هوشی بیماران تحت عمل سیستوسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه کاربرد کتامین – پروپوفول با آلفنتانیل- پروپوفول در بی هوشی بیماران تحت عمل سیستوسکوپی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفنتانیل
مقاله پروپوفول
مقاله کتامین
مقاله سیستوسکوپی
مقاله بی دردی عمیق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشیری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مدیر حسام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نظیری مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد یک مشکل پیچیده طبی است که کنترل ناکافی آن اثرات نامطلوبی بر وضعیت فیزیولوژیکی، متابولیکی و روحی بیمار دارد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر کتامین- پروپوفول با آلفنتانیل- پروپوفول برای ایجاد بی دردی و تسکین درد حین سیستوسکوپی و مقایسه عوارض جانبی ایجاد شده و رضایت مندی بیمار و پزشک می باشد.
مواد و روش ها: دراین مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد ۱۴۰ بیمار که کاندید عمل سیستوسکوپی شده بودند انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول، مقدار ۱ میلی گرم آلفنتانیل همراه با ۱ میلی گرم بر کیلوگرم پروپوفول وریدی بولوس و گروه دوم ۰٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم داروی کتامین به همراه ۱ میلی گرم بر کیلوگرم وریدی بولوس پروپوفول دریافت نمودند. اسکور بی دردی، اسکور درد، مدت سیستوسکوپی و تغییرات همودینامیک، ارزیابی و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با آزمون من ویتنی و آزمون تی تست تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین مدت بی دردی در گروه آلفنتانیل به طور معناداری بیش از گروه کتامین بود (
p=0.001). میانگین رتبه درد به صورت معناداری در گروه آلفنتانیل کمتر از گروه کتامین بود (p=0.001). مدت زمان سیستوسکوپی نیز در گروه آلفنتانیل به صورت معناداری کمتراز گروه کتامین بود (p=0.001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که ترکیب آلفنتانیل- پروپوفول در مقایسه با کتامین- پروپوفول سبب کاهش اسکور درد و افزایش مدت بی دردی و عوارض کمتر حین سیستوسکوپی شده است. بنابراین تحقیق حاضر از ارجحیت آلفنتانیل درمقایسه با کتامین حمایت می نماید.