مقاله مقایسه کارایی علف کش جدید فورام سولفورون + یدوسولفورون با علف کش های رایج ثبت شده مزارع ذرت در مناطق کرج و ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی علف کش جدید فورام سولفورون + یدوسولفورون با علف کش های رایج ثبت شده مزارع ذرت در مناطق کرج و ورامین
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فورام سولفورون
مقاله ریم سولفورون
مقاله نیکوسولفورون
مقاله ستاریا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنجار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی میبدی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: انگجی سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی کارایی علف کش جدید فورام سولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰ در مناطق ورامین و کرج انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۱ تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف کش های نیکوسولفورون به میزان دو لیتر در هکتار، بروموکسینیل+ ام سی پی آ به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک برگ ها‏، توفوردی + ام سی پی آ به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک برگ ها، ریم سولفورون به میزان ۵۰ گرم در هکتار به همراه سیتوگیت دو در هزار‏، فورام سولفورون به میزان ۲٫۵ لیتر در هکتار، نیکوسولفورون + ریم سولفورون ۱۷۵ گرم در هکتار، کاربرد توام بروموکسینیل + ام سی پی آ به میزان یک لیتر و نیکوسولفورون به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار، فورام سولفورون+ یدوسولفورون به میزآن های ۱٫۲۵، ۱٫۵ و ۱٫۷۵ لیتر در هکتار از ماده تجارتی و شاهد کنترل تمام فصل علف های هرز بودند. در این آزمایش خصوصیاتی مانند درصد کاهش تعداد و وزن خشک علف های هرز به تفکیک گونه در ۳۰ و ۶۰ روز پس از سمپاشی و عملکرد دانه و اجزای عملکرد در هنگام برداشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین تیمارهای آزمایش کاربرد توام بروموکسینیل + ام سی پی آ با نیکوسولفورون نسبت به سایر تیمارها از برتری (بیش از سه برابر) در منطقه ورامین برخوردار بود. در منطقه کرج نیز کاربرد تیمار فورام سولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن به میزان ۱٫۷۵ لیتر در هکتار نسبت به سایر تیمارها از برتری (بیش از ۴ برابر) برخوردار بود. کاربرد تیمار علف کش فورام سولفورون + یدوسولفورون به میزان ۱٫۵ لیتر در هکتار توانست علف های هرز پهن برگ و برخی از علف های هرز باریک برگ را همانند دو تیمار نیکوسولفورون و نیکوسولفورون + ریم سولفورون به خوبی کنترل نماید.