مقاله مقایسه کارایی روش های شبکه عصبی و سری های زمانی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: زیرحوزه بختگان استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی روش های شبکه عصبی و سری های زمانی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: زیرحوزه بختگان استان فارس)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح ایستابی
مقاله سری زمانی
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله آریما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پورشرعیاتی ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازی و پیش بینی سطح ایستابی چاه ها یکی از کارهای اساسی برای رسیدن به مدیریت بهینه منابع آب می باشد. یکی از راه های پیش بینی سطح آب زیرزمینی استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی و سری های زمانی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و سری های زمانی در پیش بینی سطح ایستابی آب زیرزمینی می باشد. به این منظور از داده های سطح ایستابی ۳۵ چاه موجود در یکی از زیرحوزه های بختگان در دوره آماری ۸۹-۱۳۸۱ به صورت ماهانه استفاده شد. سطح ایستابی چاه ها توسط هر یک از تکنیک های شبکه عصبی و سری زمانی (آریما) به طور جداگانه شبیه سازی شد و در انتها از از آماره های میانگین خطای استاندارد، میانگین خطای مطلق و ضریب همبستگی برای تعیین دقت پیش بینی هر کدام از روش ها استفاده شد. نتایج این پژوهش کارایی و دقت بالای هر دو تکنیک شبکه عصبی و سری زمانی را در پیش بینی سطح ایستابی چاه های منطقه نشان داد.