مقاله مقایسه کارایی انکوباتورهای آذرخش، شیلانه و یوشچنکو جهت انکوباسیون تخم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارایی انکوباتورهای آذرخش، شیلانه و یوشچنکو جهت انکوباسیون تخم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انکوباتور آذرخش
مقاله انکوباتور شیلانه
مقاله انکوباتور یوشچنکو
مقاله تخم
مقاله تاس ماهی ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: چرکزی امان بی بی
جناب آقای / سرکار خانم: یلقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ندری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راه های حفاظت ذخایر ماهیان خاویاری، انجام تکثیر مصنوعی می باشد. در این راستا بهبود سیستم انکوباسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این حال برای انکوباسیون تخم تاس ماهیان در ایران از دستگاه های انکوباتور یوشچنکو استفاده می شود. انکوباتور آذرخش در سال ۱۳۸۴ و انکوباتور شیلانه در سال ۱۳۸۸ توسط کارشناسان ایرانی طراحی و ساخته شد. برای مقایسه کارایی انکوباتورهای آذرخش، شیلانه و یوشچنکو، برخی پارامترهای مراحل رشد و نمو جنین و لاروهای به دست آمده از تخمک های یک مولد تاس ماهی ایرانی در این انکوباتورها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، درصد لقاح در مرحله بلاستولا در انکوباتورهای آذرخش، شیلانه و یوشچنکو به ترتیب ۸۶٫۷۳، ۷۲٫۲۰ و ۵۲٫۶۶، درصد لقاح در مرحله گاسترولا به-ترتیب ۷۵٫۷۶، ۶۰٫۱۶ و ۴۱٫۵۰، درصد تلفات دوره انکوباسیون به ترتیب ۱۱٫۴۴، ۲۶٫۲۱ و ۳۵٫۰۶، درصد تفریخ به ترتیب ۸۸٫۵۵، ۷۳٫۷۹ و ۶۴٫۹۴ و بازماندگی نهایی لارو به ترتیب ۸۲، ۸۰ و ۷۵٫۶۶ بود. همچنین طول نهایی لارو (به ترتیب ۲۷٫۳۱، ۲۷٫۷۵ و ۲۶٫۶۶ میلی متر) و وزن نهایی لارو (به ترتیب ۱۲۳، ۱۳۳٫۸ و ۱۰۷٫۵۳ میلی گرم) در انکوباتور شیلانه نسبت به انکوباتورهای آذرخش و یوشچنکو بیش تر بود. با توجه به نتایج حاصله انکوباتور آذرخش نسبت به انکوباتورهای شیلانه و یوشچنکو کارایی بهتری داشته است.