مقاله مقایسه کارآیی کاربردی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیرفرمالدئیدی بر توده میکروبی غالب در امولسیون فلزکاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه کارآیی کاربردی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیرفرمالدئیدی بر توده میکروبی غالب در امولسیون فلزکاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امولسیون فلزکاری
مقاله آلودگی میکروبی
مقاله امولسیفیکاسیون
مقاله کشش سطحی
مقاله بیوساید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: امینی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: منافی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امولسیونهای فلزکاری کاربرد گسترده ای در صنعت فلزکاری جهت خنک کردن، کاهش اصطکاک بین سطوح و جلوگیری از خوردگی دارند. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان بار میکروبی امولسیون فلزکاری واحد ریخته گری مس سرچشمه کرمان و بررسی کارآیی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیرفرمالدئیدی درحذف آن می باشد. برای این منظور به مدت ۹ ماه، با روش دوره ای منظم از مخزن امولسیون فلزکاری واحد ریخته گری مس سرچشمه نمونه گیری شد. با استفاده از تستهای امولسیفیکاسیون، کشش سطحی و کروماتوگرافی مایع با فشار زیاد (HPLC) میکروارگانیسم های مخرب مایع امولسیون فلزکاری شناسایی شد. در نهایت کارآیی ۴ بیوساید انتخابی بر روی توده میکروبی غالب بررسی و کفایت بیوساید موثر با HPLC تایید گردید. از بین بیوسایدهای مورد بررسی، گلوتارآلدئید توانایی حذف کامل آلودگی میکروبی امولسیون فلزکاری را داشت. بنابراین استفاده از این بیوساید در دز بالاتر از ۲۰ ppm درامولسیون فلزکاری مورد بررسی پیشنهاد می گردد.