مقاله مقایسه ژنتیکی سگ ماهی جویباری (Oxynoemacheilus kiabii (Golzarianpour, Abdoli and Frehof 2011 رودخانه گاماسیاب در دو استان کرمانشاه و همدان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ژنتیکی سگ ماهی جویباری (Oxynoemacheilus kiabii (Golzarianpour, Abdoli and Frehof 2011 رودخانه گاماسیاب در دو استان کرمانشاه و همدان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرمانشاه
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله ریزماهوراه
مقاله همدان
مقاله Oxynoemacheilus Kiabii

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قدسی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستی هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شش نشانگر ریزماهواره به منظور بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی دو جمعیت ماهی Oxynoemacheilus Kiabii رودخانه گاماسیاب در حوضه دو استان همدان و کرمانشاه مورد استفاده قرار گرفت. تعداد ۶۰ نمونه از دو منطقه جمع آوری شد. هر شش نشانگر ریزماهواره مورد استفاده در این تحقیق پلی مورفیسم نشان دادند. در مجموع ۷۰ الل برای شش جایگاه مورد استفاده بدست آمد طوری که تعداد الل در هر جایگاه در محدوده ۱۶-۶ بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده (Ho) و مورد انتظار (He) به ترتیب ۰٫۵۱۵ و ۰٫۸۴۹ بود. بیشتر مناطق انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ را نشان داد. با توجه به میزان جریان ژنی بالا (Nm=14.554) بین دو منطقه و Fst پایین (Fst= 0.021) به نظر می رسد تمایز پایینی بین جمعیت های این گونه در مناطق مورد بررسی وجود دارد.