مقاله مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خیار گلخانه ای
مقاله بستر کشت
مقاله عملکرد
مقاله تعداد میوه
مقاله هیدروپونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بخش کلارستاقی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی کلات سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثرات چند بستر کشت بر خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین و نیز امکان اختلاط پرلیت در بسترهای مختلف، آزمایشی با ۹ تیمار و ۴ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال ۱۳۸۹ و در گلخانه انجام گرفت. نتایج نشان داد بسیاری از صفات اندازه گیری شده به شکل معنی داری تحت تاثیر بستر کشت قرار گرفتند. بر اساس بررسی های انجام شده تیمار پیت ماس با داشتن ۲۹۹۸ گرم وزن میوه بالاترین عملکرد و تیمار لیکا با دارا بودن ۳۵۵ گرم وزن میوه پایین ترین عملکرد را دربین بسترهای کشت داشتند. بیشترین و کمترین تعداد میوه با میانگین ۵۴ و ۸ میوه به ترتیب مربوط به بستر پیت ماس و لیکا بود. بالاترین ارتفاع گیاه در بین بسترهای کشت مربوط به تیمار پیت ماس با ۱۷۹ سانتیمتر به طور میانگین بوده و کمترین ارتفاع را تیمار لیکا با ۵۶٫۵ سانتیمتر داشت. نتایج همچنین نشان داد اختلاط پرلیت در بسترهای کشت باعث ایجاد تغییراتی در اکثر صفات اندازه گیری شده نسبت به حالت خالص آن شده است.