مقاله مقایسه پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله مدل های غیرخطی
مقاله مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم
مقاله تابع انتقال لجستیک
مقاله بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداویسی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: وفامند علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تاییدکننده رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق ۱۲ ماهه بر اساس معیارهای RMSE، MAE و DA می باشد.