مقاله مقایسه پیامدهای زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محیطی (PICC) با راه وریدی محیطی (PC) در نوزادان بسیار کم وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۶۱ تا ۵۶۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه پیامدهای زودرس تعبیه کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محیطی (PICC) با راه وریدی محیطی (PC) در نوزادان بسیار کم وزن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزادان
مقاله کاتتر مرکزی از طریق رگ محیطی
مقاله راه وریدی محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: جدیری بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محله ای مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اسکویی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی زکیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اقامت طولانی مدت نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و نیاز به یک راه وریدی مناسب جهت دریافت مواد مغذی و درمانی، همیشه دغدغه پرسنل پزشکی شاغل در این بخش ها بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه فواید و مضار تعبیه کاتتر مرکزی از طریق رگ محیطی (PICC) با کاتترهای متداول محیطی می باشد.
مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده تعداد ۱۱۷ نوزاد نارس با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم وارد مطالعه شدند. برای ۵۷ نوزاد اقدام به گذاشتن کاتتر ورید مرکزی از طریق رگ محیطی (PICC) شد، و برای ۶۰ نوزاد هم به روش معمول کانولاسیون رگ محیطی با آنژیوکت شد. پیامدهای زودرس مثل ماندگاری کاتتر، شانس ابتلا به عفونت و میزان مرگ و میر در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
نتایج: میانگین وزن نوزادان در گروه PICC، ۱۰۶۱±۱۸۳ گرم و در گروه رگ محیطی ۲۱۷±۱۰۵۴ گرم بود (۰٫۷=P). سپسیس (با کشت خون مثبت) در ۸ مورد گروه PICC و ۷ مورد در گروه رگ های محیطی روی داد (۰٫۵=P). در ۷ مورد کشت مثبت نوک کاتتر مرکزی (کلونیزاسیون) در گروه PICC روی داد. تعداد مرگ در گروه PICC، ۶ نوزاد و در گروه رگ محیطی ۵ نوزاد بود (۰٫۹=P).
نتیجه گیری: کاتتر گذاری مرکزی از طریق رگ های محیطی در نوزادان نارس منجر به افزایش عفونت خونی و مرگ و میر در نوزادان مورد بررسی نشد و با توجه به فواید آن از جمله ماندگاری زیاد آن می توان استفاده از آن را برای نوزادان VLBW توصیه کرد.