مقاله مقایسه پودر استنشاقی اریتروپوئیتین و فرم تزریقی آن در افزایش رتیکولوسیت های خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۳۱ تا ۲۰۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه پودر استنشاقی اریتروپوئیتین و فرم تزریقی آن در افزایش رتیکولوسیت های خون
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اریتروپوئیتین
مقاله رتیکولوسیت
مقاله دارو رسانی ریوی
مقاله نارسایی مزمن کلیوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورشوساز ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: میناییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سامی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی به علت آنمی، نیاز به مصرف مکرر و طولانی مدت اریتروپوئیتین وجود دارد. هدف از طرح حاضر، تهیه یک فرم قابل استنشاق از اریتروپوئیتین به صورت پودر خشک و مقایسه آن با فرم تزریقی در افزایش رتیکولوسیت های خون بود.
روش ها: پودر استنشاقی توسط دستگاه اسپری درایر و مخلوط پلی متیل وینیل اتر مالئیک اسید، ۲-هیدروکسی پروپیل آلفا سیکلودکسترین وترهالوز تهیه شد. محلول آبکی اریتروپوئیتین فریزر درای شد و با پودر اسپری درای شده، با نسبت ۴ به ۱ مخلوط گردید. اندازه ذره ای پودر و مقدار دارو در پودر نهایی خشک شده، تعیین شد. جهت مطالعات حیوانی، از ۳ گروه ۶ تایی رت یک گروه دریافت کننده پودر فاقد دارو، یک گروه دریافت کننده محلول معمولی تزریق زیر جلدی و یک گروه دریافت کننده پودر استنشاقی دارو بود. ۶ روز قبل از تجویز دارو، معادل ۱ درصد وزن غذایی رت ها، آهن به صورت گاواژ داده شد و ۸۴۰ واحد دارو برای هر بار تجویز در هر رت در نظر گرفته شد. در روزهای ۰، ۱، ۴ و ۷، جهت شمارش رتیکولوسیت ها از گوشه چشم رت ها خون گیری به عمل آمد و شمارش رتیکولوسیت ها با استفاده از لام هموسیتومتر انجام شد.
یافته ها: گروه های شاهد منفی، اریتروپوئیتین تزریقی (Eryth) و فرمولاسیون استنشاقی هیچ اختلاف معنی دار آماری در روزهای ۰ و ۱ مطالعه نداشتند. در روز ۴ بین هر سه گروه، اختلاف معنی دار وجود داشت و تعداد رتیکولوسیت ها در فرمولاسیون استنشاقی با P<0.01 از گروه اریتروپوئیتین تزریقی و با P<0.001 از گروه شاهد منفی بیشتر بود. در این زمان، بین گروه اریتروپوئیتین تزریقی و شاهد منفی نیز اختلاف معنی دار با P<0.01 دیده شد. در روز ۷ نیز نتایج مشابه روز ۴ بود با این تفاوت کوچک که اختلاف فرمولاسیون استنشاقی با هر دو گروه اریتروپوئیتین و شاهد منفی با P<0.001 معنی دار بود.
نتیجه گیری: پودر استنشاقی اریتروپوئیتین در مقایسه با تزریق زیر جلدی به مقدار بیشتر و طولانی تری می تواند در افزایش رتیکولوسیت های خون موثر باشد و به عنوان جایگزین مناسبی برای راه تزریقی این دارو در نظر گرفته شود.