مقاله مقایسه پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران مبتلا به استئوآرتریت با غضروف طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه پروتئومیکس کندروسیت غضروف بیماران مبتلا به استئوآرتریت با غضروف طبیعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتریت
مقاله پروتئوم
مقاله پروتئومیکس
مقاله کندروسیت
مقاله ۲D-DIGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی طاویرانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی طاخونچه مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری کشل سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استئوآرتریت (OA) شایع ترین بیماری دژنراتیو مفصلی و مهم ترین علت ناتوانی بیماران مسن می باشد. آسیب غضروف یک مشکل عمده در بیماری استئوآرتریت است. در این مطالعه به منظور فهم پاتوژنز استئوآرتریت به بررسی پروتئوم کندورسیت غضروف بیماران مبتلا به استئوآرتریت در مقایسه با غضروف نرمال پرداخته ایم.
مواد و روش ها: در این مطالعه پروتئین های غضروف ۷ بیمار مبتلا به استئوآرتریت در مرحله نهائی، که اندیکاسیون آرتروپلاستی داشتند با ۷ نمونه غضروف سالم مقایسه شده و پروتئین ها با روش ژل الکتروفورز دو بعدی فلورسانت (۲D- DIGE) آنالیز شدند. افتراق بین پروتئین های استخراج شده توسط pH ایزوالکتریک و وزن مولکولی تعیین شده و برای آنالیز از نرم افزار Progenesis same spot استفاده شده است.
نتایج: در این مطالعه از بین ۲۵ پروتئین آنالیز شده تعداد ۸ پروتئین شامل پروتئین های استئونکتین، کلاسترین، کاتپسین، کلاژن تیپ ۲، کندروادهرین، کربنیک انهیدراز، اکتیوین A و Heat shock protein (HSP) بین دو نمونه اختلاف داشتند که تغییرات آن ها به صورت زیر می باشد: سطح پروتئین های استئونکتین، کلاسترین، کاتپسین و کلاژن تیپ ۲ در نمونه های مبتلا به استئوآرتریت نسبت به نمونه های سالم کاهش یافته و سطح پلی پپتید کندروادهرین و آکتین A در نمونه های مبتلا به استئوآرتریت افزایش بارزی داشت.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت روش۲D-DIGE  و MS توانایی نشان دادن تغییر در بروز پروتئین ها در غضروف مبتلایان به استئوآرتریت را دارد و مشخص شدن تغییر در پروتئوم راه را برای بررسی های بیشتر در مورد پاتوژنز استئوآرتریت فراهم می کند.