مقاله مقایسه پایگاه های هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ساکن ایران، مقیم انگلستان و ساکن ایران و دارای تجربه زندگی در انگلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مطالعات ملی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه پایگاه های هویت نوجوانان و جوانان ایرانی ساکن ایران، مقیم انگلستان و ساکن ایران و دارای تجربه زندگی در انگلستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایگاه های هویت
مقاله نوجوانان و جوانان
مقاله مهاجرت
مقاله ایران
مقاله انگلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی نقش مهاجرت و رابطه آن با پایگاه ها ی هویت نوجوانان و جوانان، ۱۱۹ نوجوان و جوان ایرانی ۱۶ تا ۲۴ ساله در سه گروه ۱- ساکن ایران ۲- ساکن ایران با تجربه زندگی در کشور انگلستان و ۳- مقیم انگلستان به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه هویت من و پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته پاسخ دادند. نتایج نشان داد که هر سه گروه در پایگاه های هویت به جز پایگاه پیش رس تفاوت دارند. در پایگاه آشفته بیشترین میانگین نمرات به ترتیب متعلق به گروه ۳، سپس گروه ۲ و بعد از آن گروه ۱ بود. در پایگاه هویت به تعویق افتاده بیشترین میانگین نمرات به ترتیب متعلق به گروه ۱ و گروه ۳ و سپس گروه ۲ بود. در پایگاه هویت موفق بیشترین میانگین نمرات به ترتیب متعلق به گروه ۲، سپس گروه ۱ و بعد گروه ۳ بود. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت از آنجا که طی فرایند مهاجرت، حمایت های اجتماعی مورد نیاز نوجوان برای دست یابی به یک هویت موفق تحت تاثیر قرار می گیرد، این افراد برای دست یابی به هویت موفق با چالش بیشتری رو به رو هستند و اکثر این افراد در سال های اولیه مهاجرت در پایگاه هویت آشفته و یا به تعویق افتاده قرار دارند.