مقاله مقایسه یافته های رادیوگرافی بلع باریم و تست سرولوژی در بیماران دیس پپتیک از نظر تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۲۲ تا ۵۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه یافته های رادیوگرافی بلع باریم و تست سرولوژی در بیماران دیس پپتیک از نظر تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هلیکوباکترپیلوری
مقاله سرولوژی
مقاله بلع باریم
مقاله حساسیت
مقاله ویژگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایلامی اورنگ
جناب آقای / سرکار خانم: هادی نیا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی زاده سیدحسام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی ظفر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زاده سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: اوحدیان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانی عبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به وجود روش های مختلف در تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هدف این مطالعه مقایسه یافته های رادیوگرافی بلع باریم و تست سرولوژی در بیماران دیس پپتیک از نظر تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری بود.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی تعداد ۶۰ بیمار مبتلا به زخم معده و اثنی عشر مراجعه کننده به کلینیک شماره ۲ شهید مفتح یاسوج به روش تصادفی انتخاب شدند. برای بیماران تست سرولوژی تعیین تیتر آنتی بادی IgG اختصاصی ضد باکتری هلیکوباکتر پیلوری و رادیوگرافی بلع باریم انجام شد. نتایج به صورت شاخص های حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی، درصد مثبت کاذب، درصد منفی کاذب و دقت تشخیص درست همراه با حدود اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از مجموع ۶۰ تست سرولوژی انجام شده ۳۷ نفر (۶۱٫۶ درصد) تست مثبت و ۲۳ نفر (۳۹٫۴ درصد) تست منفی داشتند. از ۶۰ رادیوگرافی بلع باریم تنها ۷ نفر (۱۱٫۷ درصد) رادیو گرافی مثبت داشتند که از میان این افراد ۵ نفر تست سرولوژی مثبت و ۲ نفر تست سرولوژی منفی داشتند. حساسیت و ویژگی رادیوگرافی بلع باریم در مقایسه با تست سرولوژی به ترتیب ۱۳٫۵ و ۹۱ درصد بود.
نتیجه گیری: با توجه به ویژگی بالای رادیوگرافی بلع باریم، این روش می تواند به عنوان یک روش تاییدی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری استفاده شود.