مقاله مقایسه وی‍‍ژگی های گسیل های صوتی برانگیخته گذرا در نوزادان تازه متولد شده در بازه های زمانی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه وی‍‍ژگی های گسیل های صوتی برانگیخته گذرا در نوزادان تازه متولد شده در بازه های زمانی مختلف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسیل های صوتی گوش
مقاله کم شنوایی
مقاله غربالگری شنوایی
مقاله نوزادان
مقاله مدت آزمایش
مقاله همکاری والدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیراسته ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: آبسالان عقیل
جناب آقای / سرکار خانم: مهم مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: برنامه های جامع غربالگری شنوایی نوزادان با استفاده از گسیل های صوتی برانگیخته گذرا کاربرد گسترده ای دارند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه وی‍‍ژگی های این آزمون در نوزادان تازه متولد در بازه های زمانی مختلف بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی که در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان انجام شد، ۵۴ نوزاد به هنگام سالم در ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸ ساعتی و یک هفتگی با گسیل های صوتی گذرا غربالگری شدند. سطح ارجاع و گذر، مدت زمان آزمایش، تعداد دفعات تکرار برای رسیدن به جواب قطعی و سطح همکاری والدین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: سطح ارجاع با افزایش سن روندی رو به کاهش داشت. بیشترین کاهش مربوط به فاصله سنی ۱۲ تا ۲۴ ساعتی بود (گوش چپ (p=0.12) گوش راست (p=0.057). تکرار آزمایش فقط در ساعت ۱۲ عمر نوزادان مدت زمان آزمایش با افزایش سن نوزادان با کاهشی قابل توجه از ۷۵ ثانیه در ۱۲ ساعت اول تولد به ۲۱ ثانیه در ۲۴ ساعت رسید. میانه مدت زمان انجام آزمایش در ۳۶، ۴۸ ساعتی و یک هفتگی تولد به ترتیب ۱۳، ۴٫۸ و ۳٫۱۴ ثانیه بود. از والدین ۵۴ نوزادی که قرار بود یک هفته بعد مراجعه کنند، ۵ نفر مراجعه کردند.
نتیجه گیری: در این مطالعه تاثیر افزایش سن و تکرار آزمایش بر کاهش سطح ارجاع تایید شد، اما در مجموع سطح ارجاع بالا در ساعات اولیه پس از تولد و همکاری ضعیف والدین، از مهم ترین موانع انجام طرح جامع غربالگری شنوایی نوزادان در زاهدان بود.