مقاله مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از کاه برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکا نیکی بر پایه سدیم و پتاسیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۵۳۴ تا ۵۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از کاه برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکا نیکی بر پایه سدیم و پتاسیم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمیرسازی شیمیایی- مکانیکی
مقاله پتاسیم
مقاله سدیم
مقاله کاه برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی امید
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح زاده سیدمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از مخلوط کاه و کلش برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکانیکی بر پایه سدیم و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت. شرایط پخت در فرایند خمیرسازی بر پایه پتاسیم شامل سولفیت پتاسیم ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ درصد، هیدروکسید پتا سیم ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۲ درصد نسبت به جرم خشک کاه، زمان آغشته سازی ۳۰ دقیقه، نسبت مایع پخت به جرم خشک کاه ۷ به ۱، زمان پخت ۳۰ و ۶۰ دقیقه و دمای پخت ۱۳۵، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۶۵ و ۱۷۰ درجه سانتی گراد و در فرایندهای بر پایه سدیم شامل سولفیت سدیم ۶ و ۸ درصد، هیدروکسید سدیم ۳ و ۴ درصد، زمان آغشته سازی ۳۰ دقیقه، نسبت مایع پخت به جرم خشک کاه ۷ به ۱، زمان پخت ۳۰ دقیقه و دمای پخت ۱۳۰ و ۱۵۰ درجه سانتی گراد بود. بازده و وازده تیمار بهینه در فرایند بر پایه پتاسیم به ترتیب ۶۵٫۱۹ و ۴٫۲۲ درصد و در فرایند بر پایه سدیم ۶۹٫۷۵ و ۳٫۶۸ درصد بدست آمد. پس از پالایش و رسیدن به درجه روانی ۳۰۰±۲۵ ml CSF کاغذ دست ساز با جرم پایه ۶۰ گرم بر متر مربع تهیه و ویژگی های فیزیکی، مقاومتی و نوری آنها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که شاخص مقاومت در برابر کشش، طول پاره شدن و دانسیته ظاهری در کاغذهای حاصل از فرایند بر پایه سدیم و پتاسیم مشابه و کاغذهای حاصل از فرایند بر پایه پتاسیم، مقاومت در برابر ترکیدن، درجه روشنی بالاتر و مقاومت در برابر پاره شدن و نسبت ضریب جذب نور به ضریب پخش نور کمتری داشتند.