مقاله مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا با زنان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا با زنان عادی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی شخصیتی
مقاله اختلال گرفتگی صدا
مقاله اختلال صوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری زاده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا با زنان سالم بود.
روش: ۲۷ زن مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا و ۴۴ زن سالم، که از نظر سن، تحصیلات، شغل و وضعیت تاهل با گروه بیماران همتا شده بودند، بررسی شدند. با کاربرد تکنیک ویدیو لارنگوسکوپی و مصاحبه، ارزیابی ادراکی صوت از نظر بهنجار و نابهنجار بودن انجام شد. هر دو گروه فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو را تکمیل کردند. داده ها با آزمون t مستقل تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد زنان مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا در روان رنجورخویی (p=0.002) مسوولیت پذیری (p=0.001) نمره بالاتر و در برون گرایی (p=0.002) و توافق (p<0.001) نمره پایین تری داشتند.
نتیجه گیری: زنان مبتلا به گرفتگی کارکردی صدا در برخی ویژگی های شخصیتی با زنان سالم تفاوت دارند. این موضوع ممکن است در تشخیص علت اختلال و ارائه راهکارهای درمانی بهینه مفید باشد.