مقاله مقایسه ویژگی های روان شناختی دو بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های روان شناختی دو بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هویت جنسی
مقاله سو استفاده جنسی
مقاله اختلالات همبود
مقاله ارزیابی شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی بایگی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدین نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر، توصیف و تشخیص و لزوم درمان روانشناختی و بررسی اختلالات همبود برای بیماران دارای اختلال هویت جنسی می باشد.
روش بررسی: دو مورد مراجعه کننده به عنوان متقاضی تغییر جنسیت مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق مصاحبه بالینی، پرسشنامه ی شخصیتی نئو (NEO FFI) و پرسشنامه شخصیتی چند محوری مینه سوتا (MMPI) فرم کوتاه، ارزیابی شدند.
یافته ها: در مجموع نتایج نشان داد که متقاضیانی که به کلینیک های روانشناسی به منظور تغییر جنسیت مراجعه می کنند، بایستی با ابزارهای تشخیصی و مصاحبه بالینی مورد بررسی دقیق قرار بگیرند. به تشخیص افتراقی و بررسی اختلالات همبود نیز توجه شود و با توجه به قضاوت بالینی به آنها مجوز تغییر جنسیت داده شود و از درمان های روانشناختی نیز استفاده گردد؛ همانطور که در Case1، ویژگی های شخصیت مرزی (not pure)، شخصیت نمایشی و فقدان ابراز وجود و افسردگی درآزمون MMPI مشاهده می شود.
نتیجه گیری: همانطور که نتایج پژوهش ما نشان داد هر دو مورد از مراجعین تقاضای تغییر جنسیت دارند؛ ولی شرایط و مشکلات روانشناختی متفاوتی را تجربه میکنند. بنابراین بایستی قبل از درمان از طریق جراحی، روان درمانی صورت بگیرد.