مقاله مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوتسال
مقاله تیم ملی
مقاله لیگ برتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنو عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان باشگاهی لیگ برتر و تیم ملی فوتسال ایران بود. بدین منظور تعداد ۱۶ بازیکن تیم ملی (با میانگین سنی ۲۵٫۹۳±۳٫۸۸ سال، قد ۱۷۴٫۳۸±۵٫۶۱ سانتی متر، وزن ۷۴٫۴۰±۱۰٫۸۷ کیلوگرم) با ۱۶ بازیکن باشگاهی لیگ برتر فوتسال (با میانگین ۲۶٫۱۲±۴٫۰۱ سال، قد ۱۷۳٫۷۱±۵٫۶۰ سانتی متر، وزن ۶۸٫۶۳±۵٫۹۴ کیلوگرم) با هم مقایسه شدند. محیط ران و ساق پا، طول ران، ساق پا و اندام تحتانی به عنوان ویژگی های آنتروپومتریکی، قد، وزن، درصد چربی، وزن بدون چربی و BMI به عنوان ویژگی های ترکیب بدنی اندازه گیری شدند. ویژگی های فیزیولوژیکی شامل توان هوازی، توان بی هوازی، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری بودند که به ترتیب از طریق آزمون های ۲۰ متر رفت و برگشت، پرش سارجنت، دوی ۱۰ متر و ۲۰ متر، ایلی نویز و خمش به جلو اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین وزن بدون چربی، BMI، چابکی و دو ۱۰ متر بازیکنان تیم ملی و باشگاهی فوتسال تفاوت معنادار وجود داشت (به ترتیب، p=0.031 و p=0.017 و p=0.009 و p=0.005). در حالیکه، تفاوت معناداری بین درصد چربی بدن، توان بی هوازی و توان هوازی در بازیکنان تیم ملی و لیگ برتر نشان نداد (به ترتیب، p=0.98 و p=0.14 و p=0.56). به طور خلاصه، نتایج تحقیق نشان داد با وجود این که برخی از فاکتورهای مورد مطالعه در هر دو گروه تیم ملی و لیگ برتر مشابه بود؛ اما، بعضی از ویژگی های ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان تیم ملی بالاتر از بازیکنان باشگاهی بود که این موضوع می تواند به مربیان در گزینش بازیکنان کمک زیادی کند.