مقاله مقایسه ویژگی های آناتومیکی چوب سه گونه از افدراهای ایران (Ephedra strobilacea ،Ephedra intermedia و Ephedra procera) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۷۰۹ تا ۷۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های آناتومیکی چوب سه گونه از افدراهای ایران (Ephedra strobilacea ،Ephedra intermedia و Ephedra procera)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افدراها
مقاله ویژگی های آناتومیکی
مقاله ویژگی های فیزیکی
مقاله پونکتواسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری وحیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لشگری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: تاج دینی آژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارمک ها (ریش بز) یا افدراها از جمله گونه های بومی رویشگاه ایران و تورانی هستند که تاکنون ویژگی های آناتومیکی و فیزیکی آن ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. بدین منظور چوب تنه سه گونه ارمک میانه (Ephedra intermedia)، ارمک ریش بز (Ephedra major) و ارمک بیابانی یا ارمک آسیای مرکزی (Ephedra strobilaceae Bge.) از مناطق کویری استان یزد جمع آوری و ویژگی های آناتومیکی و فیزیکی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه گونه از افدراهای ایران نظیر سایر گونه های افدراهای جهان از سه جزء آناتومیکی: آوند، تراکئید و فیبر برخوردارند و روی دیواره بعضی از آوندها پونکتواسیون های بزرگ شبیه پونکتواسیون های تراکئیدی وجود دارد که حد واسط بودن بازدانگان و نهاندانگان که توسط دیگر محققان پیشنهاد شده است را قوت می بخشد. از مهمترین ویژگی های آناتومیکی افدراهای ایران می توان به دوایر رویشی واضح و دندانه دار، اشعه های چوبی بلند و بسیار ناهمگن و دریچه های آوندی مشبک آن ها اشاره کرد. البته بین سه گونه از افدراهای ایران تفاوت آناتومیکی که موجب شود تا سه گونه از یکدیگر مورد شناسایی قرار گیرند مشاهده شد. میانگین ویژگی های فیزیکی (دانسیته های خشک و تر، هم کشیدگی و واکشیدگی) چوب افدراهای با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشته ولی میانگین هم کشیدگی و واکشیدگی در جهت شعاعی نسبت به جهت مماسی بیشتر بود.