مقاله مقایسه وضعیت گزارش دهی تصادفات جرحی و فوتی توسط سازمان های ذی ربط در محور تهران ـ آبعلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه وضعیت گزارش دهی تصادفات جرحی و فوتی توسط سازمان های ذی ربط در محور تهران ـ آبعلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزارش دهی
مقاله سوانح ترافیکی
مقاله جرح
مقاله فوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم‌ آبادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی مشیانه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرپور سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش نیاز بهبود وضعیت سوانح ترافیکی و پیشگیری از آن وجود، یک سیستم جمع آوری کامل داده ها و اطلاعات مربوط به آن است. سیستم های جمع آوری اطلاعات متعدد موجود در ایران در این خصوص دارای نواقصی است. در این پژوهش سعی شده است با انجام یک مطالعه جامع نگر به بررسی تفاوت گزارش دهی این منابع اطلاعاتی در خصوص وضعیت سوانح ترافیکی منجر به جرح پرداخته شود. در این مطالعه از اول خرداد ۱۳۸۷ آغاز شد، و به مدت یک سال ادامه یافت. اطلاعات مورد نیاز بیماران جرحی یا فوتی که در مسیر تهران- آبعلی تصادف کرده بودند توسط دو سازمان پلیس راه و اورژانس پیش بیمارستانی در قالب چک لیست های که از قبل تهیه شده بود گردآوری شده، و در اسرع وقت به مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها فاکس شدند. و بعد از کنارهم قراردادن اطلاعات مشخص شد که در طول یکسال در محور تهران آبعلی ۲۴۵ مورد تصادف جرحی یا فوتی رخ داده که از ۴۳۴ نفر آسیب دیده در آن، ۳۴۵ نفر در بیمارستان بستری و ۳۳ نفر فوت و ۵۶ نفر نیاز به درمان نداشتند. از مجموع این ۲۴۵ مورد تصادف، پلیس از رخداد ۱۷۸ ۷۲٫۷) درصد) مورد و اورژانس پیش بیمارستانی از رخداد ۱۹۴ (۷۹٫۲ درصد) مورد مطلع بودند. از ۴۰۱ مورد مصدوم زنده مانده پلیس راه، اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان به ترتیب ۲۲۵ مورد (۵۶٫۲ درصد)، ۳۶۰ مورد (۸۲٫۹ درصد) و ۳۳۲ (۷۶٫۴ درصد) را گزارش کردند. این مقادیر برای ۳۳ بیمار فوت شده به ترتیب ۱۷ (۵۱٫۵ درصد)، ۲۰ (۶۰٫۷ درصد) و ۱۰ (۳۰٫۳ درصد) بود. به نظر میرسد تدوین و اجرای یک نظام جمع آوری اطلاعات سوانح ترافیکی کشور به صورت متمرکز و در عین حال چندبخشی و با همکاری پلیس، اورژانس پیش بیمارستانی، بیمارستان ها، پزشکی قانونی و هلال احمر ضروری است.