مقاله مقایسه واژگان امروزی با واژگان پیشین مواد اولیه رنگ کننده لعاب ها در دوران اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه واژگان امروزی با واژگان پیشین مواد اولیه رنگ کننده لعاب ها در دوران اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفال
مقاله دوره اسلامی ایران
مقاله لعاب
مقاله مواد رنگ کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: میرجعفری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سفال دوره اسلامی ایران نسبت به گذشته، تحولی اساسی در زمینه ساخت انواع لعاب ها و استفاده از مواد رنگ کننده به وجود آمده است. واژگان و اصطلاحات بسیاری در رساله دانشمندان و نویسندگان این دوره برای آن مواد دیده می شود که تاکنون شناسایی و معرفی کاملی از آن ها ارائه نشده است. نکته مهم تر اینکه در چنین متونی بسیاری از روش های تولید سفال و مواد مصرفی آورده شده که مطالعه آن ها می تواند راهگشای اهل فن در این زمینه باشد. البته شایان یادآوری است که اصطلاحات به کاررفته در آن ها، واژگانی سنتی هستند که امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و این خود، باعث شده که فهم این متون برای خوانندگان دشوار شود. از دیگر سو در منابع پژوهشی امروز، بیشتر واژگان علمی این مواد به کار برده شده است. از همین رو برای سهولت در خوانش متون کهن که کمک شایانی به احیای هنرهای سنتی می کند، شناخت و معرفی این واژگان بسیار ضروری است.
بنابراین در این مقاله نخست، واژگان امروزی مواد اولیه رنگ کننده لعاب بررسی و معرفی می شوند. سپس، با بهره گیری از متون کهن، شناسایی و معرفی واژگان پیشین آن در دوران اسلامی صورت می گیرد. در نهایت با تجزیه و تحلیل کیفی داده ها، تطبیق واژگان پیشین با واژگان امروزی انجام می پذیرد.
بدین ترتیب، پرسش های قابل طرح در مقاله پیش رو بدین قرار است که پیشینیان ما در دوران اسلامی از چه مواد رنگ زایی در لعاب ها استفاده می کردند. دیگر اینکه، آیا امروزه هم از آن مواد در ساخت لعاب استفاده می شود. نتیجه این بررسی ها افزون بر به دست آوردن معادل امروزی بسیاری از واژگان پیشین که می تواند در خوانش متون کهن و دستیابی به روش پیشینیان در تولید انواع لعاب راهگشا باشد، مشخص می کند که تنوع واژگان پیشین برای هر ماده رنگ کننده لعاب بنا به دلایلی نسبت به واژگان امروزی آن ها بیشتر بوده است. ضمن اینکه امروزه بسیاری از آن واژگان فراموش شده و بجای آن ها اصطلاحات علم جدید شیمی رایج گردیده است. همچنین بسیاری از ترکیبات شناخته شده مواد در عصر حاضر، در لعاب های قدیم استفاده نشده است و برای واژگان آن ها معادلی در گذشته یافت نمی شود.