مقاله مقایسه هزینه و منابع رشد تجارت دو جانبه ایران و مهم ترین شرکای تجاری (تجارت کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه هزینه و منابع رشد تجارت دو جانبه ایران و مهم ترین شرکای تجاری (تجارت کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های تجارت
مقاله تجزیه و تحلیل رشد تجارت
مقاله جاذبهف محدودیت های چندجانبه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژاله رجبی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نژاد امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی سهم عوامل موثر در رشد تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات و مقایسه آن با تجارت محصولات غیر کشاورزی و کل پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده در تجارت کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۵ به ترتیب با کاهش ۱۴، ۱۳ و ۱۳٫۵ درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل، سوئیس و چین، هزینه های تجارت کالاهای غیر کشاورزی و کل ایران با چین، امارات متحده عربی و هند بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه رشد تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری در گروه های کالاهای کشاورزی، غیر کشاورزی و کل رشد درآمد به ترتیب توضیح دهنده ۳، ۶۷، ۵۱% و کاهش هزینه های تجارت به ترتیب توضیح دهنده ۹۷، ۳۲ و ۴۸% تغییرات تجارت دوجانبه ایران و شرکای تجاری بوده است. از اینرو پیشنهاد می گردد تا در تنظیم روابط تجاری در کلیه گروه کالاهای مختلف به عامل هزینه های تجارت توجه خاص مبذول گردد.