مقاله مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی
مقاله نیازهای فرهنگی و هنری
مقاله شهروندان
مقاله پهنه های شهری
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: نیازهای فرهنگی و هنری از نوع معنایی، متعالی، نمادین و کیفی است که از طریق فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و هنری قابل رفع بوده و معمولا در حوزه های نگرش، ذوق، جهت دهی، فرح بخشی و مهارت مطرح است. در این پژوهش نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن حوزه های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران در عرصه های آموزش هنری و غیر هنری، نمایش و تئاتر، جشنواره، فیلم، کانون های فرهنگی و هنری، همایش ها و سمینارها، مشاوره ها و نشست ها، کتاب و کتاب خوانی و نشریات مورد سنجش قرارگرفته و به مقایسه گذاشته شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از بعد هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه توأم با مصاحبه اقدام به گردآوری اطلاعات کرده است. جامعه آماری پژوهش مردان و زنان ۱۵ سال به بالای ساکن پهنه های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران بر اساس اعلام مرکز آمار ایران و سرشماری سال ۱۳۸۵ است و حجم نمونه با بهره برداری از فرمول کوکران ۹۶۰ نفر تعیین گردید.
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان مورد بررسی در هر یک از عرصه های فرهنگی و هنری با محل سکونت آنان در پهنه های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران تفاوت و رابطه ای معنادار دارد و بدین ترتیب امکان اولویت بندی نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان فراهم آمد.
نتیجه گیری: داده های مقایسه ای حاکی از آن است که تفاوت معنادار بین شهروندان ساکن حوزه های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران در عرصه نیازهای فرهنگی و هنری بر اساس تفاوت عامل فضایی بین حوزه های شهری قابل تبیین و تفسیر است. به بیان دیگر واگرایی فضایی در حوزه های شهری مورد بررسی در کم و کیف تفاوت علایق و نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن تاثیرگذار است.