مقاله مقایسه نقش مادری و همسری زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه نقش مادری و همسری زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ماستکتومی
مقاله نقش مادری
مقاله نقش همسری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کاشانی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی عشین یاسمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پستان در زنان به عنوان یک قسمت مهم بدن، هویت زنانه، حس زنانگی، تمایلات جنسی، جذابیت فیزیکی و پرورش حس مادری را با خود مرتبط ساخته است. هدف این پژوهش شناخت بازخورد زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده نسبت به خانواده، کنش های متقابل، خود و فعالیت های جنسی و مقایسه آن با زنان سالم بود.
روش بررسی: در این پژوهش مقایسه ای، ۲۶ زن مبتلا به سرطان پستان تحت عمل ماستکتومی از مراجعین بیمارستان شهدای تجریش، به صورت هدفمند انتخاب و با ۲۶ نفر سالم همتاسازی شدند. هردو گروه با استفاده از آزمون جملات نیمه تمام ساکس از نظر نحوه بازخورد (متعادل-نامتعادل) نسبت به خانواده، کنش های متقابل، خود و فعالیت های جنسی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات بازخوردهای زنان مبتلا به سرطان پستان در نقش مادری متعادل تر از زنان سالم است اما، بازخورد آنها نسبت به همسر، واحد خانوادگی، روابط جنسی، ترس ها، احساس گناه، توانایی های خود، گذشته و آینده، نامتعادل تر از زنان سالم است (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که دیدگاه زنان مبتلا به سرطان پستان به نقش مادری در مقایسه با زنان سالم، مثبت تر بوده اما آنها در مقایسه با زنان سالم، سوگیری منفی و نامتعادلی نسبت به همسر، نسبت به روابط جنسی، ترس ها، احساس گناه، توانایی های خود، گذشته و آینده نشان می دهند. این موضوع بخصوص در اقدامات درمانی و حمایتی باید مد نظر قرار گیرد.