مقاله مقایسه نقشه تیپ های جنگلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده های سنجنده +ETM (مطالعه موردی: جنگل های قلاجه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه نقشه تیپ های جنگلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده های سنجنده +ETM (مطالعه موردی: جنگل های قلاجه)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ جنگل
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله حداکثر احتمال
مقاله +ETM
مقاله قلاجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرما روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شتایی جویباری شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهیه نقشه تیپ های جنگلی با استفاده از داده های ماهواره ای روز به روز در حال پیشرفت و تکامل می باشد. استفاده از تکنیک های نوین می تواند باعث بهبود نتایج استفاده از چنین داده هایی گردد. برای این منظور، داده های رقومی سنجنده +ETM مربوط به ۷ مرداد ماه ۱۳۸۱ از بخشی از جنگل های زاگرس واقع در قلاجه استان کرمانشاه، با استفاده از روش شبکه عصبی در مقایسه با روش متداول نظارت شده حداکثر احتمال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از ۸۰% از قطعات نمونه، طبقه بندی به روش نظارت شده حداکثر احتمال و روش شبکه عصبی مصنوعی انجام و سپس نقشه حاصل از هرکدام با ۲۰% از کل داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد نقشه حاصل از اعمال روش شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش حداکثر احتمال نتایج بهتری ارائه می کند، به طوری که میزان صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب ۱۴% و ۰٫۰۵ بیشتر است. علیرغم برتری نسبتا بهتر روش شبکه عصبی نسبت به روش حداکثر احتمال، استفاده از این روش نیز برای تفکیک تیپ بندی چهار طبقه در مناطق مشابه برای کاربردهای اجرایی قابل توصیه نمی باشد.