مقاله مقایسه نظریه عام ذهن در سو استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه نظریه عام ذهن در سو استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه عام ذهن
مقاله سو استفاده کنندگان جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پوررودسری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزیان عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری خسروشاهی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه ذهن، تبیین قدرت ذهن انسان برای تصور کردن حالت ها و درک تعامل اجتماعی به وسیله اسنادها، باورها، امیال، قصدها و هیجان ها در خود و دیگران است که به منظور تبیین و پیش بینی رفتار خود و دیگران انجام می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه نظریه عام ذهن سو استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی بود. بدین منظور، در یک پژوهش علی- مقایسه ای، از بین زندانیان متهم به سو استفاده جنسی از زنان در رده سنی ۲۰ تا ۳۵ شهر ارومیه ۳۰ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با ۳۰ نفر که از لحاظ ویژگی های سنی، جنسی و تحصیلات با آنها همتا شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که سو استفاده کنندگان جنسی از زنان نسبت به گروه عادی در نظریه عام ذهن از نقص بیشتری برخوردارند و به نظر می رسد که مشکلات سو استفاده کنندگان جنسی در حوزه های صمیمت همدلی و تحریفات شناختی از نقص در نظریه ذهن ناشی می شود و می توان با آموزش این موضوعات در رفتار سو استفاده کنندگان جنسی مداخله کرد.