مقاله مقایسه نتایج جراحی هالوکس والگوس به دنبال استئوتومی دیستال متاتارس اول با دو روش باز و با روش کم تهاجمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه نتایج جراحی هالوکس والگوس به دنبال استئوتومی دیستال متاتارس اول با دو روش باز و با روش کم تهاجمی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هالوکس والگوس
مقاله جراحی کم تهاجمی
مقاله استئوتومی
مقاله استخوان متاتارس
مقاله پا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی یگانه محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: استئوتومی دیستال متاتارس اول برای اصلاح هالوکس والگوس خفیف و متوسط کاربرد دارد ولی در خصوص روش کم تهاجمی برای اصلاح هالوکس والگوس تاکنون نتایج بررسی های زیادی منتشر نشده است. هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج جراحی هالوکس والگوس به دنبال استئوتومی دیستال متاتارس اول با روش باز و با روش کم تهاجمی بود.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی ۲۹ بیمار زن با هالوکس والگوس دوطرفه (۵۸ پا) انجام شد. میانگین سنی بیماران ۳۱ سال (۵۵-۱۷ سال) و میانگین زمان پیگیری ۱۳ ماه (۲۰-۶ ماه) بود. دفورمیتی های با زاویه هالوکس والگوس تا ۴۰ درجه و با زاویه بین متاتارس اول و دوم تا ۱۷ درجه مطالعه شدند. هر دو پای بیماران تحت جراحی قرار گرفتند. استئوتومی دیستال متاتارس به روش کم تهاجمی در یک طرف و به روش باز در طرف دیگر توسط همان جراح انجام گردید. نتایج اصلاح زوایا و میزان رضایت مندی بیمار و جراح در دو گروه مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین اصلاح زاویه انحراف هالوکس والگوس در دو گروه ۱۰ درجه و یکسان، میانگین اصلاح زاویه بین متاتارس اول و دوم در روش باز بهتر از گروه استئوتومی کم تهاجمی بود. در گروه روش باز، میزان رضایت بیماران و جراحان یکسان بود، در حالی که در گروه کم تهاجمی بین میزان رضایت جراحان و بیماران اختلاف وجود داشت. به این صورت که ۸۶% بیماران خیلی راضی بودند ولی فقط ۳۸% جراحان رضایت کامل داشتند.
نتیجه گیری: استئوتومی ۷ شکل دیستال متاتارس، به عنوان یک روش اصلاحی قابل اعتماد در موارد خفیف و متوسط هالوکس والگوس پیشنهاد می شود اما روش کم تهاجمی هنوز هم می تواند در مواردی که زاویه بین متاتارس اول و دوم افزایش زیاد نداشته باشد، بکار رود.